De Reiki-2 cursus

Je kunt aan de tweede graad cursus deelnemen als je minimaal drie maanden met de eerste graad hebt geoefend. Zelf adviseer ik een half jaar. Het duurt namelijk enige tijd voordat je het werken met de energie van Reiki voldoende in de vingers hebt.

Om Reiki te kunnen beoefenen heb je niet per se de tweede graad nodig. De tweede graad cursus is er voor diegenen die verder willen gaan in hun persoonlijke en spirituele groei en Reiki daarbij een belangrijk instrument vinden.

Met Reiki-2 neemt de hoeveelheid energie die door je handen stroomt toe. Hoeveel hangt onder andere af van de mate waarin je in staat bent je blokkades op te lossen. Deze toename van energie vereist een grotere verantwoordelijkheid, die wordt beloond met een grotere kracht.

Met de tweede graad ben je in staat om je bewustzijn te vergroten en je leert beter leren te luisteren naar je intuïtie en het gevoel van anderen.
De tweede graad cursus bestaat uit drie onderdelen. Je loopt nog een keer (gratis) mee bij een Reiki-1 cursus, verder ontvang je twee dagdelen instructie met een inwijding en is er na enkele weken een terugkomavond.

Eerbied en committent zijn belangrijk. Je leert om te gaan met drie symbolen en mantra’s. Hiermee kun je iets of iemand Reiki sturen. Ook ben je in staat om op een mentaal en emotioneel niveau situaties in verleden of toekomst te behandelen. Je leert diverse technieken waarmee je dit kunt toepassen.

Er wordt opnieuw kort aandacht besteed aan de kenmerken van het Usui systeem: de vier aspecten en de negen elementen van de vorm.
De vier aspecten zijn de niveaus waarop Reiki werkt: lichamelijk, geestelijk, emotioneel en spiritueel. De negen elementen zijn: de specifieke initiatie, de onderlinge uitwisseling van energie, de symbolen, de wijze van behandelen, de mondelinge traditie, de spirituele afstamming, de geschiedenis, de leefregels en de vorm waarin de klassen gegeven worden.
Aan de hand van de Reiki Leefregels (Reiki Precepts or Reiki Principles) wordt aandacht besteed aan het voelen, je vertrouwen in de energie en aan de onvoorwaardelijke liefde waarmee de energie van Reiki verbonden is.
Daarnaast is er veel ruimte voor het uitwisselen van emoties, ervaringen en vragen.

Reiki-2 is vooral een instrument om jezelf beter leren te ontdekken, waarmee jij je eigen weggestopte emoties zichtbaar maakt en vervolgens kunt oplossen. Ook hier voor geldt weer dat je deze problemen niet uit de weg moet gaan en er de nodige tijd voor moet nemen.

De Reiki 2 cursus wordt op individuele basis of in groepsverband gedurende enkele avonden of in het weekend gegeven en kost € 545.
Ook na deze cursus is het belangrijk dat je veel oefent, ervaringen uitwisselt op onder meer praktijkavonden en bij vragen contact opneemt met je Reiki-master.