Aanraken met Reiki

Vroeger waren in onze cultuur aanraking en handoplegging heel gewoon. Tegenwoordig gebruik je het alleen nog zonder je daarvan bewust te zijn. Bij pijn vind je het normaal om je handen op de pijnplek te leggen. Als een kind op zijn knie valt dan troost je het door er je hand op te leggen en er een kus op te geven. Als iemand verdrietig is dan troost je hem of haar door op de rug te wrijven.
In feite draag je door middel van aanraking je warmte, rust, aandacht en liefde over.

In onze moderne cultuur met zijn hectische leefwijze neem je vaak te weinig tijd voor jezelf. Je komt nauwelijks toe aan je emoties, laat staan dat je warmte en liefde van anderen durft te vragen.
Ongemerkt stop je zo spanningen weg. Er ontstaan blokkades in het lichaam die uiteindelijk tot ziektes kunnen leiden. Natuurlijk spelen daarbij ook andere factoren een rol, zoals erfelijke belastbaarheid, eetgewoontes, roken, drinken en bijvoorbeeld milieuverontreiniging.
Afhankelijk van het karakter en de manier van leven heeft iedereen zo zijn eigen (signaal)-plekjes in zijn lichaam waar emoties worden weggestopt. In onze taal bestaan veel uitdrukkingen die daarnaar verwijzen: ‘iets op zijn lever hebben’, ‘het niet kunnen verkroppen’ of bijvoorbeeld ‘teveel op je schouders laden’.

Het woord Reiki heeft een dubbele betekenis: het staat zowel voor de universele levensenergie als voor de door Usui ontwikkelde heelmethode.
Helen betekent één maken en slaat op het herstellen van de eenheid, de balans, tussen lichaam en geest, maar ook op het herstellen van de band tussen de individuele mens en het overige leven op aarde. In de Reiki-1 klas wordt je verbinding met de energie van Reiki versterkt en leer je hoe je deze energie naar je toe kunt halen en door middel van aanraking voor jezelf en anderen kunt aanwenden.

De energie van Reiki kan je helpen te ontspannen en helpen onderbewuste spanningen in je lichaam aan de oppervlakte te brengen.
Reiki zorgt er voor dat blokkades zich opheffen, zodat de levensenergie weer gaat stromen en je lichaam zich kan herstellen.
Na verloop van tijd leer je beter te luisteren naar de signalen die je lichaam afgeeft. Je leert beter om te gaan met je emoties.

Reiki geneest niet, dat doet het lichaam nog altijd zelf, maar door jezelf dagelijks enkele minuten te behandelen versterk je de verbinding met de levensenergie; dus met de wereld om je heen.
Je voelt je gezonder, evenwichtiger en completer. Op deze manier wordt je leven verdiept, ga je bewuster in het leven staan, durf je jezelf te zijn en voel je ook anderen duidelijker aan.

Reiki begint met handoplegging, maar het uiteindelijke resultaat is dat je beter alles om je heen voelt. Het is een eenvoudige en effectieve methode voor het overdragen van de universele levensenergie.

Degene die je behandelt hoeft zich niet te ontkleden, want de energie van Reiki gaat overal doorheen. Je legt eenvoudig je handen op de verschillende plaatsen van het lichaam en je functioneert als ‘doorgeefluik’. Terwijl de Reiki energie door je handen stroomt doet deze haar werk, gaat daar naartoe waar dat nodig is, zowel bij jou als bij degene die je behandelt. Reiki werkt niet alleen op mensen, maar ook op dieren en planten.

Reiki is geen religie. Reiki wordt ook gebruikt als aanvulling op de reguliere gezondheidszorg. Je hoeft niet paranormaal begaafd te zijn en ook niet jarenlang te mediteren voordat je effect hebt. En je kunt het in één weekend leren.